เรียน 165.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แนวทางการให้บริการ วัคซีน DTP-HB-Hib

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/05/2019 เวลา  : 14:40 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 2805191440WX4RY1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save