เรียน 163.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายงานมหัศจรรย์ 1000 วัน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/05/2019 เวลา  : 09:11 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 24051909117PGSW1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save