เรียน 160.ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง โครงการศัลยกรรม ตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ปี 62

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/04/2019 เวลา  : 11:04 น. โดย  : นราวดี แก้วคำ
โหลด1 : 2904191103JHCDR1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save