เรียน 159.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แบบรายงานเกลือเสริมไอโอดีน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 09/04/2019 เวลา  : 09:27 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 0904190927YZW2Q1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save