เรียน 158.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/03/2019 เวลา  : 12:10 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 1303191210WLMVU1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save