เรียน 157.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
  เรื่อง Ranking งานศุภลักษ์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/03/2019 เวลา  : 11:07 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 0603191107EA5XC1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save