เรียน 156.ข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
  เรื่อง หนังสืรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/02/2019 เวลา  : 09:13 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 2802190913ZF9TW1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save