เรียน 153.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง เลขที่บัญชี อสม.และคู่มือวิธีแก้ไขเลขที่บัญชี อสม.

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/02/2019 เวลา  : 11:13 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 2002191113LTW8J1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save