เรียน 151.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง โปรแกรม GL2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/01/2019 เวลา  : 22:20 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 1401192220A6UVD1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save