เรียน 150.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
  เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ " 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน "

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 14/01/2019 เวลา  : 09:45 น. โดย  : สุวรรณี
โหลด1 : 14011909458W65U1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save