เรียน 149.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเดือนมกราคม2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ระเบียบวาระการประชุมเดือนมกราคม 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/01/2019 เวลา  : 20:51 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 0101192051NQHFT1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save