เรียน 145.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกายแก้ไข 12ธค 61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/12/2018 เวลา  : 10:36 น. โดย  :
โหลด1 : 121218103682JLG1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save