เรียน 144.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกทุกแห่ง
  เรื่อง เอกสารเบิกเงินโครงการ 100 ปีหมออนามัย (ไข้เลือดออก) ปรับล่าสุด

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/12/2018 เวลา  : 17:06 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 07121817067IBR61.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save