เรียน 143.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกายแก้ไข 6ธค 61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/12/2018 เวลา  : 11:30 น. โดย  : ศุภลักษ์ ชัยชนะ
โหลด1 : 0612181130C2OW41DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save