เรียน 138.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง หลักฐานเบิกเงินโครงการออกกำลังกายแก้ไข 4ธค 61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/12/2018 เวลา  : 11:35 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 0412181135QS7HE1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save