เรียน 136.
  เรื่อง รายงานการประชุมเดือนพฤศจิกายน2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 03/12/2018 เวลา  : 20:34 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save