เรียน 135.ผอ.(03345,03346,03347,10223,13867,23873)
  เรื่อง เป้หมายตรวจ DM/HT

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/11/2018 เวลา  : 20:43 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 2811182043MR6O31.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save