เรียน 132.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง คู่มือการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คู่มือการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/11/2018 เวลา  : 15:29 น. โดย  : ศิริพรรณ ศรบุญทอง
โหลด1 : 2711181529XKE3H1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save