เรียน 131.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง กำหนดการโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยปี ๒๕๖๒

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/11/2018 เวลา  : 15:24 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 2711181524437NW1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save