เรียน 129.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง เอกสาร งบจ่ายชดเชยตามงานบริการ fee schedule

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เอกสาร งบจ่ายชดเชยตามงานบริการ fee schedule


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/11/2018 เวลา  : 21:59 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 2211182159T8QKD1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save