เรียน 126.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายละเอียดกำหนดการวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ปี ๒๕๖๑

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 22/10/2018 เวลา  : 14:13 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 2210181413XEYDT1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save