เรียน 124.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แก้ไขแบบรายงานสำรวจ MMR/MR 0-15 ปี

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/10/2018 เวลา  : 15:18 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 1810181518ACMJX1XLSX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save