เรียน 123.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง หลักฐานเบิกเงินโครงการ 100 ปี หมออนามัย (ไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/10/2018 เวลา  : 23:03 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 1710182303CD29S1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save