เรียน 119.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายละเอียดการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเสี่ยงโรคหัด เพื่อการรณรงค์ฯ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 17/10/2018 เวลา  : 15:12 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 1710181512V9DAG1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save