เรียน 117.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ใหม่ 62

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/10/2018 เวลา  : 11:24 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 1210181124P69MV1XLSX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save