เรียน 116.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายงานการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ 62

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 10/10/2018 เวลา  : 14:10 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 1010181410CJSG71XLSX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save