เรียน 113.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีน dT ในคลีนิกผู้ใหญ่

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/10/2018 เวลา  : 10:02 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 0210181002OASRT1XLSX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save