เรียน 112.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง คู่มือบัญชี

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/09/2018 เวลา  : 11:14 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 1309181114SKLYB1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save