เรียน 109.
  เรื่อง 

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/09/2018 เวลา  : 13:53 น. โดย  :
โหลด1 :
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save