เรียน 101.ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แนวทางการออกเอกสารรับรองความพิการ รพ.กันทรลักษ์

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/07/2018 เวลา  : 10:46 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 11071810462OIFE1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save