เรียน 10.เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง 10.ขอส่งผลการประเมินวัคซีนไตรมาส 1 2561(ตค.-ธค)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/01/2018 เวลา  : 07:08 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 20011807084IE2G1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save