Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112212 View view 3.233.226.151 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อ จัดจ้าง )ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บนเว็บไซต์ บันทักเมื่อ 19/02/2018 ( 712)

 

บันทึกข้อความ
 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์    ตำบลน้ำอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ    
 
ที่ ศก ๐๓๓๒/๐๗ วันที่ ๔  มกราคม  ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ(จัดซื้อ จัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บนเว็บไซต์
เรียน  สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
 
๑. เรื่องเดิม
  ตามที่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น 
 
๒. ข้อพิจารณา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ขออนุญาตเผยแพร่แผนการใช้เงินงบประมาณ (จัดซื้อ จัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ บนเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้
 
๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
 
(นายสิทธิพงษ์   ยอดสิงห์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
 
                                                            อนุมัติ
                                                       (นายปัญญา   พละศักดิ์)
                                                           สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
 
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-661451
ติดต่อผู้ดูแล yodbouhom@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo