กิจกรรมวันที่ 2019-08-20
วันกิจกรรม ประชุม JHCIS
รายละเอียด/กำหนดการ
รายละเอียดกิจกรรม วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สสอ.ขอเฃิญ ผู้รับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูล jhcis และหรือ ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การทำหลักฐานการเบิกจ่าย สิทธิ์ อปท.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล สิทธิ์ อปท ใน jhcis ณ ห้องประฃุมใหญ่ สสอ.กันทรลักษ์...(ขอให้ทุกแห่งนำ คอม มาด้วย)