กิจกรรมวันที่ 2019-08-03
วันกิจกรรม หน่วยแพทย์เคลื่อที่ บ้านสามแยก
รายละเอียด/กำหนดการ
ผู้แทนพระองค์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อที่พระราชทาน บ้านสามแยก