กิจกรรมวันที่ 2018-04-04
วันกิจกรรม ปั่นปันฮัก กันทรลักษ์รักสะอาด
รายละเอียด/กำหนดการ
กิจกรรมปั่นปันฮัก กันทรลักษ์รักสะอาด ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และกิจกรรม CLEAN CITY